Wat doen we?

De apenstaart is een door Kind en Gezin erkend IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) en organiseert voor- en naschools, tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen een kwaliteitsvolle kinderopvang voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs die schoollopen in het gebied Genk-Oost of er wonen. De opvang wil aan ieder kind een warme, geborgen en veilige opvang bieden, waar het zich goed voelt en waar het zijn tijd op een interessante en zinvolle manier kan doorbrengen.

De apenstaart heeft een capaciteit van 140 plaatsen die tijdens het schooljaar worden aangeboden aan kinderen van de basisscholen in het gebied: De Bret, De Reinpad-Gelieren, De Luchtballon en de Sint-Martinusschool/De Dolfijn. Tijdens de schoolvakanties kunnen ook kinderen van andere scholen of woongebieden in Genk terecht in de Apenstaart voor zover er plaatsen beschikbaar zijn.

De naschoolse lange opvang wordt gecombineerd met een rijk gamma aan vrijetijdsactiviteiten waaronder het cursusaanbod dat de Genkse stedelijke kunstacademie Ga voor Kunst aanbiedt in de buurt maar ook bewegingsactiviteiten zoals multimove en zelfs een bakclub. Kinderen kunnen op weekdagen ook hun huiswerk maken in de apenstaart: er is een stille ruimte en er is toezicht.

De apenstaart is een inclusieve opvang en biedt ook maatwerk aan kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Door hen in te sluiten in de reguliere werking van de opvang, wordt getracht hen extra te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten, te midden van en door interactie met kinderen ‘zonder rugzakje’.

De apenstaart kiest uitdrukkelijk voor en geeft voorrang aan wie het moeilijker heeft en kwetsbaar is.