De geschiedenis van de apenstaart

Op initiatief van enkele ouders werd in 1999 de vzw BKO Genk-Oost opgericht als een samenwerkingsverband tussen de toenmalige opvang Taptoe en de opvang van de vzw Oudercomité Wijkschool Gelieren. De vzw is een netwerk van opvang, scholen, oudercomités en andere kindactoren in de wijk Bret-Gelieren.

Na de verbouwing van het pand aan de Reinpadstraat 169, opende de apenstaart op 1 april 2002 zijn deuren met 1 coördinator en 5 begeleiders voor 65 kinderen.

Na enkele jaren al, werd duidelijk dat de capaciteit van de apenstaart te klein was om de behoefte aan buitenschoolse kinderopvang in de wijk te kunnen beantwoorden. Gezien Kind & Gezin ondertussen besloten had geen bijkomende plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang mee te erkennen, heeft stad Genk samen met de apenstaart en collega vzw Familia een nieuw model voor buitenschoolse kinderopvang ontwikkeld. Sinds 1 september 2016 is dat model in Genk-Oost uitgerold. De apenstaart biedt daarbij de lange opvang aan gecombineerd met talentontwikkeling via vrijetijdsactiviteiten; de scholen voorzien in korte opvang tot maximum een uurtje na het einde van de schoolbel.

Ondertussen is de apenstaart uitgegroeid tot een buitenschoolse kinderopvang met 140 erkende plaatsen in drie vestigingen en een team van 18 kindbegeleiders.