Tarieven

De @penstaart hanteert de volgende tarieven voor ouderbijdragen:

 

  • Voor- en naschoolse opvang: € 0,93 per begonnen halfuur per kind
  • Woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen :
  • Opvang minder dan 3 uur: € 3,33 per kind    
  • Opvang van 3 tot en met 6 uur: € 5,67 per kind
  • Opvang van meer dan 6 uur: € 9,94 per kind

Vieruurtje: € 0,40 per kind per dag

Voor bepaalde activiteiten kan een extra bijdrage aangerekend worden en wordt gewerkt met inschrijving.

 

Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen van één gezin geldt een korting van 25 % op de opvangkosten.

De Apenstaart werkt met een sociaal tarief van 50% korting op de opvangkosten voor wie een geldig ‘attest verhoogde tegemoetkoming’ van de mutualiteit kan voorleggen.

In geval van co-ouderschap kan een gescheiden betalingsregeling aangevraagd worden.

 

De Apenstaart hanteert een boetesysteem voor laattijdige afhaling in de opvang (behalve bij overmacht):

– Laattijdige afhaling in de Apenstaart na sluitingsuur (18u45): €10 per begonnen halfuur per kind.

– Laattijdige afhaling in de korte opvang op school waardoor het kind door de school naar de Apenstaart is gebracht: € 3 per kind per keer.

 

De facturatie gebeurt maandelijks elektronisch via mail van onze i-active software of – op een eenvoudig verzoek – via gewone post (met toevoeging van € 2 administratiekosten per factuur). Het niet of laatijdig betalen van de facturen kan leiden tot (tijdelijke) uitsluiting van het gebruik van de diensten van De Apenstaart.  

De Apenstaart is bereid de mogelijkheid van een betalingsregeling te onderzoeken op eenvoudig verzoek.