Vestigingen

Hoofdlocatie: De apenstaart, Reinpadstraat 169 – 3600 Genk


Openingsuren:


Voorschoolse opvang: van 07u00 tot 08u15

Naschoolse opvang: van 15u30 tot 18u45

Woensdagnamiddagopvang: van 12u10 tot 18u45

Opvang tijdens schoolvrije dagen en vakanties: van 07u00 tot 18u45

Ochtendopvang tijdens het schooljaar:

In de wijkschool van Gelieren:
elk schooldag van 07u00 tot 08u15

In de school van VBS De Bret, Annunciadenstraat:
elke schooldag van 07u00 tot 08u15