Onze missie

Voor de uitvoering van zijn kerntaak hanteert de Apenstaart een aantal basiswaarden: kwaliteit, zorg, maatwerk, differentiatie en flexibiliteit.

De opvang tracht in de organisatie van zijn buitenschoolse kinderopvang een educatieve meerwaarde te brengen door het proces van ontwikkeling van de kansen van kinderen op introductie in en participatie aan de maatschappij te helpen ondersteunen.

De Apenstaart wil zijn opvangaanbod op een laagdrempelige manier uitbouwen om zo de participatiekansen van elk kind en elk gezin van zijn doelgroep te verhogen.

De Apenstaart wil de werking van zijn buitenschoolse kinderopvang uitdrukkelijk in partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid organiseren. De organisatie bouwt haar werking uit op basis van nauwe betrokkenheid van alle partijen, die als volwaardige partners in het proces betrokken worden: kinderen, ouders, personeel, bestuursorganen, onderwijsinstellingen en hun omgevingen, andere opvanginitiatieven en organisatoren van een kind- en jongerenaanbod, Kind & Gezin, de stedelijke adviesraad, het samenwerkingsverband lange opvang en de stad Genk.